5 различни типа интервю за работа

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5 различни типа интервю за работа works

Защо ми е нужно да знам, че има 5 различни типа интервюта? Вероятно си задаваш точно този въпрос в момента, въпреки че от бюрото дебнат заплашителни купчини с работа. Не се впрягай в излишни размисли и страсти, ние имаме отговора. И той е лесен: Защото точно тях използват успешните работодатели!  A ти искаш да си такъв, нали?

С един (или два) типа от изброениете по-долу събеседвания големите и печеливши компании подбират кадрите си по особено ефективен и прям начин, с презумция за сериозна перспектива, което не само афектира капацитета на екипа, но и нивото на професионализъм.

Всички интервюта за работа си приличат помежду си. Мишените са много, но целта е една. Задачата на теб, като работодател, е да сравниш уменията и опита на кандидата с необходимите, за да може в крайна сметка да намериш най-добрия претендент за конкретната позиция. Целта на желаещия, пък, е да покаже силните си страни (по подразбиране се приема, че като цяло той съответства на заявката) и да получи заветната работа.

Всъщност, обаче, по форма, интервютата за кандидатстване за работа се различават едно от друго. HR мениджърите идентифицират около пет различни типа такива, като най-често може да говорим за следните видове интервюта:

 • традиционното; ситуационно;
 • телефонно;
 • групово;
 • панелно;
 • и такова обвързано с обяд.


Разбира се, има и по-сложни класификации. Без обаче да навлизаме в подробности относно теорията за подбор на персонал, в тази статия ще разгледаме основните видове интервюта, с които ти, като специалист, имаш шанс да се сблъскваш поне веднъж в живота:

 • какви са нюансите;
 • как да се подготвиш;
 • какви са рисковете и начините за избягването им;
 • и не на последно място – как да интервюто да протече успешно.

традиционно ситуационно интервю (one to one) среща works

Традиционно ситуационно интервю (one to one) среща

Това е най-често срещаният тип диалог между работодател и кандидат (като повечето статии в нашия портал са посветени именно на него). Общуването се основава на принципа “въпрос – отговор”.

Ето как да се подготвиш>>>

 • събери достатъчно информация за кандидата, за да не задаваш странни въпроси, чийто отговор се вече се крие в предварително подаденото CV.
 • остави събеседника да говори през повечето време, като го насочваш с определени питания, които предварително си нахвърлял преди срещата.
 • подготви си често задавани въпроси, но и такива, които биха изненадали претендента, който вероятно има добре планирани отговори.
 • отбери важните умения на кандидата и ги запиши черно на бяло, за да може да се върнеш към тях по-късно.

И как всичко да премине усешно, носейки ти нужната информация >>>

 • бъди уверен (идва с добрата подготовка за срещата), все пак ти си висшестоящия в конкретната ситуация.
 • анализирай детайлно кандидата, като се опиташ да изградиш приятелско-професионални взаимоотношения с него.
 • твърденията за находчивост се илюстрират с примери, помоли събеседника да обясни решение на проблем, като приложи уменията си.
 • не критикувай бивши кадри или пък шефа, говори за тях само по положителен начин.
 • задавай въпроси, фокусирани само върху предмета на обсъждане, без разсейване.

телефонно интервю за работа works

Телефонно интервю

От съществена гледна точка това е най-често срещаното интервю, което цели да пести време и да установи дали даден кандедат е наистина надежден за свободната позиция (и дали да бъде извикан на друг разговор). С този тип разговор работодателите разчитат да хванат събеседниците си неподготвени, като така най-добре да преценят дали те пасват на изискванията и културата на компанията.

Как да се подготвиш>>>

 • точно както при традиционно интервю за работа и тук способността за ясен и смислен отговор е изключително важна, следователно е добре въпросите към кандидата да са предварително нахвърляни.
 • телефоннто интервю има определени нюанси, които трябва да бъдат взети под внимание – в по-голямата си част те са свързани с липсата на визуален контакт и с факта, че обаждането може да хване събеседника изненадващо.

Как да проведеш разговора добре без да притесниш кандидата излишно>>>

 • ако се обадиш без предварително съгласие и подразбереш, че на събеседника му е неудобно да говори, изтъкни, че може да отложите срещата – това е по-добре, отколкото категорично да го откажеш от свободната позиция с прекалено агресивния си подход.
 • говори бавно и отчетливо – може да впечатлиш само с гласа си, а не с външния вид и жестове, така че се съсредоточи върху речта.
 • избери подходящо място за разговор – в идеалния случай това е най-тихата стая в офиса; 

 

групово интервю works

Групово интервю

При този вид срещи, компаниите поставят няколко желаещи, за определена свободна позиция, в пряка конкуренция. За работодателя груповото интервю, което предимно се ползва за сезонни позиции и пести сериозно количество време, е добър начин да открои най-добрия кандидат, спрямо показани силни страни на фона на останалите, или пък да наеме хора за няколко свободни позиции.

Как да подготвиш подобно събеседване>>>

В груповото интервю, както и при всички други видове, разбира се има импровизации, но не е невъзможно да се подготвиш предварително и за тях с разписани примерни въпроси или ситуации.

Как всичко да премине успешно и да избереш най-подходящия кандидат>>>

 • на този тип интервюта контакът с работодателя играе особено важна роля – оцени кой от участниците комуникира най-добре с теб и изпъква с вербални умения. 
 • опитай се да забележиш кой от събеседниците умее да си сътрудничи на най-високо ниво, защото именно той ще може да поеме ролята на лидер.
 • запази доброжелателност, спокойствие, благоразумие – все пак срещата ще е особено обтегната, имайки предвид състезателния й характер и конкуриращите се кандидати.

панелно интервю works

Панелно интервю

Тук интервюиращите са повече от един, за сметка на кандидата, като има няколко представители на наемащата компания. Всеки от тях задава въпроси свъразни със свободната позиция. И от всички зависи дали желаещият ще бъде назначен или не. Панелен тип интервю често се среща по време на работни изложения, където кадидатите за работа минават да се запознаят с работодатели от различни компании, които са си набелязали.

Как да се подтогвиш >>>

Tочно като за традиционното интервю за работа – с предварително нахвърляни въпроси и добро познание на CV-то на претендента.

Как да не поставиш кандидата под прекалено голямо напрежение>>>

 • в началото на интервюто е задължително целият професионален екипа да се представи, нека всеки от вас запомни името на кандидата за свободната позиция и в бъдеще да се обръща с него по име, за да може нивото на притеснение да се тушира до определена степен.
 • добре е всеки един от панела да има различни въпроси и да се опита да създаде определено впечатление за себе си у претендента.
 • излагайте питанията си едно след друго и избягвайте разговор в един глас.
 • и последно, но не и по важност – нека всички от екипа запазят баланса помежду си.

интервю обяд works

Интервю обяд

Обикновено, този тип интервю, което е с по-голяма продължителност (дори 2-3 часа), финализира разговорите между работодател и кандидат. На среща по време на обяд се кани претендент за висока позиция, достигнал до заключителния етап преди наемането, за да може компанията да проследи как той се държи в по-неформална обстановка и дали се вписва порядъчно в екипа.


Как протича интервюто-обяд>>>

 • въпреки привидно незадълбочения си характер този тип среща все пак е интервю за работа, затова като работодател е добре да се придържаш към стандартите, които се поставят по време на събеседването в офис среда.
 • не забравяй, че кандидатът ще е подготвил допълнителни въпроси, засягащи компанията и позицията, така че – подготви се предварително.
 • независимо от това, че срещата е неформална трябва да си стилно облечен.
 • бъди навреме. Дори и в офиса да има неотложни задачи – не карай кандидата да те чака.

Тази статия ти беше интересна? Регистрирай се в works.bg и виж още колко по-интересно е да търсиш кандидати за интервю  през платформата.

Абонирай се за редовни актуализации и достъп до първокласно съдържание.